Dlaczego autokasacja?

 

Po pierwsze Ekologia!!!

Troska o środowisko staje się systematycznie coraz ważniejszym zagadnieniem.

Zasoby naturalne nieodwracalnie maleją dlatego niezwykle istotne jest aby jak najskuteczniej  odzyskiwać  surowce wtórne zawarte w wyprodukowanych wcześniej samochodach.

Wycofane z eksploatacji pojazdy stanowią niebezpieczne dla środowiska odpady. Znajdujące się w nich płyny eksploatacyjne czy tworzywa sztuczne jeżeli nie zostaną poddane recyklingowi mogą być sporym zagrożeniem.

Jedynie oddanie samochodu do legalnie działającej autokasacji gwarantuje, że nie będzie on obciążeniem dla ekosystemu a materiały, z których się składa zostaną ponownie wykorzystane.

 

Po drugie legalność!!!

Przekazując do nas samochód otrzymujecie  zaświadczenie niezbędne do wyrejestrowania samochodu w urzędzie komunikacji oraz wypowiedzenia umowy OC.  Jest to najlepszy sposób aby legalnie pozbyć się problemu jakim jest stary samochód jednocześnie uzyskując za niego zapłatę.

 

Warto wiedzieć, że pełny recykling tylko jednego samochodu pozwala zmniejszyć produkcję dwutlenku węgla o ponad tonę!!!